Membres

GRETEL està format per professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. També compta amb un apartat de col.laboradors, format per membres de l’equip que han estat professors, becaris o/i doctorands de la UAB durant alguns anys i que continuen essent part activa del grup a través dels projectes de recerca o com a professorat dels cursos.

Investigadora principal

Coordinadora

Professorat de la UAB

Col·laboradors

Tècnic de suport a la recerca

  • Lucas Ramada Prieto

    Investigador en literatura i ficció digital infantil i juvenil

    Segueix llegint