Presentació

Benvinguts i benvingudes a la pàgina web de GRETEL (Grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària de la Universitat Autònoma de Barcelona). L’equip GRETEL està dirigit per la doctora Teresa Colomer, va començar a funcionar com a Seminari de recerca el 1999 i es va convertir en grup estable l’any 2006. Actualment té el reconeixement de “Grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya” (2014SGR47) (2014-2016). El seu objectiu principal de recerca és l’ús dels llibres infantils i juvenils per als aprenentatges literaris a l’escola obligatòria. Les línies actuals de treball del grup són:

  • L’anàlisi de les obres literàries destinades als infants i adolescents en relació amb els aprenentatges que ofereixen per a la formació del lector
  • La literatura infantil i juvenil digital
  • L’aprenentatge literari a l’escola a partir de projectes de treball
  • Els hàbits lectors i la programació escolar de les lectures
  • La discussió interpretativa de llibres infantils i juvenils a l’escola
  • Els llibres per a primers lectors
  • L’aprenentatge metaficcional en l’adquisició de la competència literària

A la nostra pàgina web podeu trobar informació sobre els Membres del grup; les nostres Notícies d’actualitat; els projectes de Recerca, les Publicacions (algunes descarregables); les Activitats de Divulgació (conferències, congressos, etc.) en què participem, vídeos, lectures (amb un apartat de textos sobre els clàssics de la LIJ), materials didàctics (com un web sobre endevinalles) o un apartat amb informació bibliogràfica sobre autors de LIj i els textos que han escrit per a GRETEL; les Recomanacions sobre LIJ, LIJ digital i estudis, així com una base de dades sobre la LIJ més recomanada per la crítica; la nostra oferta formativa de Cursos (com el Màster en Llibres i Literatura Infantil i Juvenil organitzat per la UAB i el Banco del Libro de Veneçuela o el Màster Oficial en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura, organitzat conjuntament per la UB i la UAB) i moltes coses més.

A continuació podeu veure un parell de videos que exemplifiquen sintèticament alguns aspectes d’interès de la nostra tasca: