Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • GRUP GRETEL & IOC (2015). “Triar llibres per a infants i joves.” [Curs online en obert]. Disponible a http://miniops.ioc.cat/10/index.html

  Segueix llegint
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina; COLOMER, Teresa (2015). “Elecciones y constitución de acervos en la Educación Infantil. Criterios y condiciones de selección de libros”. A: VVAA (2015). Literatura na Educaçâo infantil: acervos, espaços e mediaçôes. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais/ Ministério da Educaçâo Brasil. ISBN: 978-85-8007-082-8.

  Segueix llegint
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina (2015). “Panorama de la literatura infantil digital en España”. A Actas del III Simposio Internacional Literatura e Informática. Belo Horizonte: CEALE, UFMG, Brasil.

  Segueix llegint
 • Munita, F. (2015). “¿Dijo usted “mediador”? Hacia la construcción de un universo semántico para la noción de mediación”. Faristol nº 81, 8-10.

  Segueix llegint
 • Karhio, A.; Rettberg, S.; Ramada Prieto, L. (ed.) 2015: The End(s) of Electronic Literature. Electronic Literature Organization Conference Program and Festival Catalog. ELMCIP andIrish Research Council. Galway, 2015. ISBN: 978-82-999089-8-6

  Segueix llegint
 • Walker-Rettberg, Jill; Ramada Prieto, Lucas. (Ed.) Kid E-lit. Elektronic litteratur for barnog ungdom Bergen Public Library. Bergen, Noruega. 2015

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2015). “La literatura infantil y juvenil”. A Mata Anaya, J.; M.P. Núñez Delgado; J. Rienda Polo (coords.): Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Ediciones Pirámide, 203-225. ISBN 978-84-368-3433-8

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2015). “L’adquisició de la competència literaria”. Lomas, C.: Fonaments per a una ensenyament comunicatiu del llenguatge. Barcelona: Graó, “biblioteca d’Articles” 194; pàgs. 131-150. ISBN: 978-84-9980-584-9. Trad. castellana: Colomer, T. (2015). “La adquisición de la competencia literaria”. Lomas, C.: Fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje. Barcelona: Graó, “Crítica y Fundamentos” 49; pp. 121-136. ISBN: 978-84-9980-580-1.

  Segueix llegint
 • Colomer, T. “Barcelona ciutat literària: literatura infantil i juvenil”. Article per a la candidatura UNESCO de Ciutats literàries. Ajuntament de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/ca/barcelona-ciutat-literaria-literatura-infantil-i-juvenil

  Segueix llegint