Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • GIL, M. Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2015): “Llebres i tortugues: una oportunitat per atendre la diversitat a l’aula”. Guix 412, 53-57.

  Segueix llegint
 • GIL, M.Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2015): “Libres y tortugas: una oportunidad para atender la diversidad en el aula”. Aula 239, 53-57.

  Segueix llegint
 • REYES-LÓPEZ, Lara (2015): “Lectura, educació literària i pla de lectura i escriptura a infantil i a primària”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 65, 47-56.

  Segueix llegint
 • REYES-LÓPEZ, Lara (2015): “Lectura, educación literaria y plan de lectura y escritura en infantil y en primari a”. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 68, 47-56.

  Segueix llegint
 • Fernández de Gamboa Vázquez, Karla (2015). “Una fauna de mucho peso”. Peonza, Revista de Literatura Infantil y Juvenil, núm 115, 93-100. ISSN: 1130-8370.

  Segueix llegint
 • MANRESA, Mireia; REAL, Neus (2015): “Introduction”. A: Manresa, Mireia; Real, Neus (eds.) (2015): Digital Literature for Children: Texts, Readers and Educational Practices. “Recherches comparatives sur les livres et le multimédia d’enfance” Vol. 9. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, p. 9-24. ISBN: 978-2-87574-272-8 pb. e-ISBN: 978-3-0352-6577-4.

  Segueix llegint
 • RAMADA PRIETO, LUCAS (2015). ““Common Places in Children’s E-Lit”. A Journey through the Defining Spaces of Electronic Literature”. A: Manresa, Mireia; Real, Neus (eds.) (2015): Digital Literature for Children: Texts, Readers and Educational Practices. “Recherches comparatives sur les livres et le multimédia d’enfance” Vol. 9. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, […]

  Segueix llegint
 • MANRESA, Mireia (2015): “Traditional Readers and Electronic Literature. An Exploration of Perceptions and Readings of Digital Works”. A: Manresa, Mireia; Real, Neus (eds.) (2015): Digital Literature for Children: Texts, Readers and Educational Practices. “Recherches comparatives sur les livres et le multimédia d’enfance” Vol. 9. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, p. […]

  Segueix llegint
 • RAMADA PRIETO, Lucas; REYES LÓPEZ, Lara (2015): “Digital Migrations: Exploratory Research on Children’s E-Lit Reading Profiles”. A: Manresa, Mireia; Real, Neus (eds.) (2015): Digital Literature for Children: Texts, Readers and Educational Practices. “Recherches comparatives sur les livres et le multimédia d’enfance” Vol. 9. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, p. 121-136. ISBN: […]

  Segueix llegint