Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • ALIAGAS, C. (2011): “La unitat didàctica com a seqüència formativa”. Guia didàctica per al professorat dels llibres de text de cicle inicial, primària. Projecte Xarxa. Editorial Baula. Llibre del Professorat Llengua catalana 1. ISBN 978-84-479-2195-9 Libro del Profesorado Lengua castellana 1 ISBN 978-84-479-2196-6 Llibre del Professorat Matemàtiques 1 ISBN 978-84-479-2197-3 Llibre del Professorat Coneixement del […]

  Segueix llegint
 • GRUP GRETEL (2011): La literatura que acull: infància, immigració i lectura. Publicació digital. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 978-84-939545-5-0.

  Segueix llegint
 • ALIAGAS, C.; MANRESA, M. i VILÀ, M. (2011). “Què llegeixen els “no-lectors”?”. ARTICLES de Didàctica de la Llengua i de la Literatura 53 (Monografia: Què llegeixen els “no lectors”?): 7-11. ISSN: 1133-9837

  Segueix llegint
 • ALIAGAS, C. (2011). “Llegir en temps de lleure. Estudi de cas d’una colla d’adolescents amb el virus de la desafecció lectora”. ARTICLES de Didàctica de la Llengua i de la Literatura 53 (Monogràfic: Què llegeixen els “no lectors”?): 45-57. ISSN: 1133-9837

  Segueix llegint
 • BELLORÍN, B.; SILVA-DÍAZ, M. C. (2011): “Reading Mental Processes in The Arrival“. New Review of Children’s Literature and Librarianship. Vol 17. , Núm. 2, 210- 226.

  Segueix llegint
 • FITTIPALDI, M., (2011): Conferència “Los niños conversan sobre libros: ¿cómo categorizar sus respuestas?”. Actas del Simposio La literatura acoge: infancia, inmigración y lectura . UAB: Barcelona. Publicació en CD digital.

  Segueix llegint
 • FITTIPALDI, M., (2011): “Emigrantes: un viaje a través de las imágenes”. Dins: Arroita, I.M.J. Olaziregi i I. Zubizarreta (eds.), El libro infantil y juvenil desde la diversidad cultural / Haur eta Gazte Liburua kultura aniztasunean. Donostia-San Sebastián: Erein. Publicació en CD.

  Segueix llegint
 • MARGALLO, A. M. (2011): “La educación literaria como eje de la programación”. A: Ruíz Bikandi, U. (coord.). Didáctica de la lengua castellana y la literatura. Barcelona: Graó, p. 167-186. ISBN: 978-84-9980-086-8 –

  Segueix llegint
 • RIQUELME, E.; F. MUNITA (2011): “La lectura mediada de literatura infantil como herramienta para la alfabetización emocional”. Valdivia: Estudios  Pedagógicos. Vol 37. , Núm. 1, 269-277.

  Segueix llegint