Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • MANRESA, Mireia (2009): “El hábito lector a través de la voz adolescente: de la vida al texto”. Lectura y vida (revista latinoamericana de lectura), núm. 4, año 30 (diciembre), 32-42

  Segueix llegint
 • MARGALLO, A. M.; MANRESA, M. (2009): “Comprender las diferencias entre dos noticias. Producción de un texto comparativo”. Material docent a Leer.es.

  Segueix llegint
 • MANRESA, Mireia. Els hàbits lectors dels adolescents. Efectes de les actuacions escolars en les pràctiques de lectura. Tesis doctoral (Direcció Teresa Colomer). Facultat d’Educació Universitat Autónoma de Barcelona. 10/09/2009. La recerca es basa en el recull de les lectures dels alumnes de primer cicle de l’ESO, en un context escolar on es duu a terme […]

  Segueix llegint
 • SILVA-DÍAZ, M. C. (2009): “Entre el texto y la imagen: los álbumes ilustrados y otros tipos de libros”. A: T. Colomer (coord), Lecturas adolescentes. Barcelona: Graó.

  Segueix llegint
 • SILVA-DÍAZ, M. C.(2009): “Entre el escrito y uno mismo: realismo juvenil y construcción de identidades.” A: T. Colomer (coord), Lecturas adolescentes. Barcelona: Graó.

  Segueix llegint
 • CASSANY, D. & ALIAGAS, C. (2009). “Café con los vecinos (sobre la escritura)”. Dins CASSANY, D. (coord.). Para ser letrado. Voces y miradas sobre la lectura. Editorial Paidós Educador: Barcelona, 2009, p. 159-164. ISBN 978-84-493-2257-0

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; MANRESA, M. (2008): “Lectures adolescents: entre la llibertat i la prescripció”. A: A. Camps; M. Milian (coords.), Mirades i veus: recerca sobre l’educació lingüística i literària en entorns plurilingües. Barcelona: Graó, 121-133. ISBN: 978-84-7827-655-4.

  Segueix llegint
 • FITTIPALDI, M., (2008), “Leer desde la imagen: una experiencia con Emigrantes de Shaun Tan”. Actas del 7º Encontro Nacional y 5º Encontro Internacional de Investigação em Leitura, Literatura Infantil & Ilustração, Braga, Instituto de Estudos da Criança, Universidade do Minho (CD).

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2008): “Entre la normalitat i el desinterés: els hàbits lectors dels adolescents”. A: T. Colomer (coord.), Lectures adolescents. Barcelona: Graó, 19-57. Llegir

  Segueix llegint