Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • COLOMER, T. (2005): Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: Fondo de Cultura Económica.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2005): “El final de los cuentos actuales y las funciones de la literatura infantil y juvenil”. Studia Romanistica 5, 133-141. Ostrava: Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Philosophicae.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2005): “Compartir los libros en vertical: la herencia de la tradición”. Actas I Congreso de literatura infantil y juvenil. Madrid: Luis Vives, 47-59.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2005): “Las funciones de la literatura infantil y juvenil y el contexto actual”. A: M. Abril (coord.), Lectura y literatura infantil y juvenil. Málaga: Aljibe, 25-47.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2005): “Las dificultades escolares ante la lectura de textos”. La Vanguardia13/02. Llegir: pàgina 1 i pàgina  2

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2005): “El desenlace de los cuentos como ejemplo de las funciones de la literatura infantil y juvenil”. Revista de Educación, Monográfico extraordinario 2005: “Sociedad lectora y educación”. Ministerio de Educación y Ciencia (INECSE), 203-216.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2005): “La literatura infantil i juvenil com itinerari d’aprenentatge”. Revista del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofía i Lletres i en Ciències de Catalunya, 123, desembre, 16-34. Llegir

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2005): “Hi havia una vegada…” Barcelona Educació. Monogràfic del llibre i la Lectura, 10-12. Ajuntament de Barcelona: Institut d’Educació.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2005): “Fictional Families”. Book mark. Information for parents. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

  Segueix llegint