Activitats

Cursos, conferències, comunicacions a congressos i altres activitats dels membres de GRETEL. Podeu utilitzar els cercador per veure les previstes per als pròxims mesos o les pròpies de cada membre de l’equip.
  • Chanter et lire avec petits et grands, en tous lieux et en toutes langues

    05/11/2020

    Cristina Correro

    Conferència convidada dins les Jornades “Babil- Babel: la musicalité des langues”. Choisy, 5 de novembre 2020.