Teresa Colomer llegeix El retrat de Dorian Gray

Text escrit per Teresa Colomer, inclòs com apèndix a l’obra publicada per l’editorial Edebé, col.lecció “Nòmades del temps”.