Tornar

Primer Màster de LIJ de la Unió Europea

La Unió Europea acaba de concedir la seva subvenció per a l’organització d’un Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) titulat: “Children’s Literature, Childhood Culture and Media Master. Coordinat per Evelyn Arizpe, de la Universitat de Glasgow, hi participen també les universitats d’Aarhus, Autònoma de Barcelona, Wroclaw, Tilburg i British Columbia (Vancouver). El màster començarà el curs 2019-20, té una duració de dos anys i la UE beca els alumnes perquè cursin els estudis traslladant-se a les diferents universitats. Així, al segon any, els alumnes poden triar entre anar a Tilburg o la nostra universitat, on seran acollits per GRETEL, cursaran diverses assignatures, faran practiques i realitzaran els seu TFM tutoritzat