Tornar

El mapa i la brúixola: reflexions al voltant del paper del docent com a recomanador i prescriptor de lectures. / El mapa y la brújula: reflexiones en torno al rol del docente como recomendador y prescriptor de lecturas.

Any: 2019

Fittipaldi, M. y Munita, F. (2019). El mapa i la brúixola: reflexions al voltant del paper del docent com a recomanador i prescriptor de lectures. / El mapa y la brújula: reflexiones en torno al rol del docente como recomendador y prescriptor de lecturas. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, núm. 42. DOI: http://dx.doi.org/10.1344/BiD2019.42.8