Tornar

Els hàbits lectors dels adolescents. Efectes de les actuacions escolars en les pràctiques de lectura.

Any: 2009

MANRESA, Mireia. Els hàbits lectors dels adolescents. Efectes de les actuacions escolars en les pràctiques de lectura. Tesis doctoral (Direcció Teresa Colomer). Facultat d’Educació Universitat Autónoma de Barcelona. 10/09/2009.

La recerca es basa en el recull de les lectures dels alumnes de primer cicle de l’ESO, en un context escolar on es duu a terme un projecte de promoció de la lectura. Els objectius són analitzar les lectures qualitativament i quantitativa; veure els patrons de comportament dels lectors segons les actuacions escolars; establir l’evolució dels perfils lectors durant el primer cicle de l’ESO; així com reflexionar sobre les possibilitats i els límits de les actuacions escolars de promoció de la lectura generalitzant els efectes que produeixen.