Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina; REAL, Neus (2015). “Fantasy, Literature and Early Childhood: from First Texts to Metafictional Picturebooks”. Revista Filoteknos, vol. 5, 2014/2015, pàg. 149- 165. ISSN 2082-9310.

  Segueix llegint
 • MARGALLO, A.M.; MATA, J. (2015 ) La lectura: práctica social y formación escolar. Lectura, sociedad y escuela. En J. Mata, M.P, Núñez & J. Rienda (Eds), Didáctica de la lengua y la literatura. Pirámide. p.177-198. I.S.B.N.: 978-84-368-3433-8

  Segueix llegint
 • FITTIPALDI, M. (2015) “La literatura como espacio de acogida y de reconstrucción identitaria”. Había una vez. Revista de Libros & Literatura Infantil y Juvenil, Nº 22, agosto 2015, 12-21. https://issuu.com/habiaunavezlibros/docs/rhuv-22

  Segueix llegint
 • GRUP GRETEL (Colomer, T; Correro, C. Manresa, M.; Margallo, A. Real, N.; Reyes, L.; Vilà, N.); & IOC (2015). Triar llibres per a infants i joves. Curs Online Obert (MOOC).

  Segueix llegint
 • CORRERO, Cristina; VILÀ, Núria (2015). “Leer con niños”. Entrevista Revista Ser Padres. Núm. 409, 2015. Pàg. 85-98.

  Segueix llegint
 • FITTIPALDI, M. (2015) “La literatura como espacio de acogida y de reconstrucción identitaria”. Había una vez. Revista de Libros & Literatura Infantil y Juvenil, nro. 22.

  Segueix llegint
 • Silva-Díaz, M. C. (2015). “Picturebooks, lies and mindreading”. BLFT – Nordic Journal Of ChildLit Aesthetics, 6. doi: http://dx.doi.org/10.3402/blft.v6.26972

  Segueix llegint
 • TURRIÓN PENELAS, Celia (2015): “Electronic Literature for Children. Characterising Narrative Apps (2010-2014)”. A: Manresa, Mireia; Real, Neus (eds.) (2015): Digital Literature for Children: Texts, Readers and Educational Practices. “Recherches comparatives sur les livres et le multimédia d’enfance” Vol. 9. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, p. 87-102. ISBN: 978-2-87574-272-8 pb. e-ISBN: […]

  Segueix llegint
 • FITTIPALDI, Martina; JUAN, Anna; MANRESA, Mireia (2015): “Paper or Digital: A Comparative Reading with Teenagers of a Poe Short Story”. A: Manresa, Mireia; Real, Neus (eds.) (2015): Digital Literature for Children: Texts, Readers and Educational Practices. “Recherches comparatives sur les livres et le multimédia d’enfance” Vol. 9. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: […]

  Segueix llegint