Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • Fernández de Gamboa Vázquez, Karla; Reyes López, Lara (2014). “La experiencia digital en la escuela: biblioteca de aula y de centro”. Actes del Simposi Internacional “La literatura en pantalla: textos, lectors i pràctiques docents”. Grup GRETEL: 44-49. ISBN: 978-84-942706-4-2.

  Segueix llegint
 • TURRIÓN PENELAS, Celia (2014). “Multimedia Book Apps in a Contemporary Culture: Commerce and Innovation, Continuity and Rupture”. Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol. 5, 2014 http://dx.doi.org/10.3402/blft.v5.24426

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2014): “Estudis i recerca sobre llibre infantil I juvenil a Catalunya (2012-13)”. Anuari de l’Observatori de Biblioteques, llibres I Lectura 2014. Vol. 3. p.25-34. Observatori de Biblioteques, Llibres I Lectura. Universitat de Barcelona.

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2005): Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: Fondo de Cultura Económica. 978-968-16-7177-8, 4arta reimpressió del 2014.

  Segueix llegint
 • Fittipaldi, M.; T. Colomer (2014). “Curriculum literario y lectores escolares”. Textos de Didáctica de la lengua y la literatura, 66, 17-24.

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2014). “El aprendizaje de la competencia literaria”. Lomas, C.: La educación lingüística, entre el deseo y la realidad. Competencias comunicativas y enseñanza del lenguaje. México: FLACSO-Octaedro, pàgs. 110-122. ISBN: 978-607-9275-48-8

  Segueix llegint
 • MANRESA, Mireia; MARGALLO, Ana María (2014). “Lectors adolescents en xarxa”. Actes del Simposi Internacional Literatura en pantalla: textos, lectors i pràctiques docents. Grup GRETEL: 50-54. ISBN: 978-84-942706-4-2.

  Segueix llegint
 • MANRESA, Mireia (2014). “Leer en digital: la interpretación del lector”. Actes del Simposi Internacional Literatura en pantalla: textos, lectors i pràctiques docents. Grup GRETEL: 11-25. ISBN: 978-84-942706-4-2

  Segueix llegint
 • FITTIPALDI, M. (2013) ¿Qué han de saber los niños sobre literatura? Conocimientos literarios y tipos de actuaciones que permiten progresar en la competencia literaria. Tesi doctoral. Dir: Teresa Colomer. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A: http://www.tesisenred.net/handle/10803/131306

  Segueix llegint