Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • ALIAGAS, C. (2011). “Llegir en temps de lleure. Estudi de cas d’una colla d’adolescents amb el virus de la desafecció lectora”. ARTICLES de Didàctica de la Llengua i de la Literatura 53 (Monogràfic: Què llegeixen els “no lectors”?): 45-57. ISSN: 1133-9837

  Segueix llegint
 • BELLORÍN, B.; SILVA-DÍAZ, M. C. (2011): “Reading Mental Processes in The Arrival“. New Review of Children’s Literature and Librarianship. Vol 17. , Núm. 2, 210- 226.

  Segueix llegint
 • FITTIPALDI, M., (2011): Conferència “Los niños conversan sobre libros: ¿cómo categorizar sus respuestas?”. Actas del Simposio La literatura acoge: infancia, inmigración y lectura . UAB: Barcelona. Publicació en CD digital.

  Segueix llegint
 • FITTIPALDI, M., (2011): “Emigrantes: un viaje a través de las imágenes”. Dins: Arroita, I.M.J. Olaziregi i I. Zubizarreta (eds.), El libro infantil y juvenil desde la diversidad cultural / Haur eta Gazte Liburua kultura aniztasunean. Donostia-San Sebastián: Erein. Publicació en CD.

  Segueix llegint
 • MARGALLO, A. M. (2011): “La educación literaria como eje de la programación”. A: Ruíz Bikandi, U. (coord.). Didáctica de la lengua castellana y la literatura. Barcelona: Graó, p. 167-186. ISBN: 978-84-9980-086-8 –

  Segueix llegint
 • RIQUELME, E.; F. MUNITA (2011): “La lectura mediada de literatura infantil como herramienta para la alfabetización emocional”. Valdivia: Estudios  Pedagógicos. Vol 37. , Núm. 1, 269-277.

  Segueix llegint
 • MUNITA, F. (2010): Literatura infantil y escuela: Un diálogo posible. Valdivia: Kultrún Ediciones.

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2011): “La interpretación literaria de álbumes en el proceso de acogida de alumnos inmigrantes”. A:  Crítica e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil / Crítica e Investigação em Literatura Infantil e Juvenil. Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 225-235. ISBN: 978-972-8952-17-4.

  Segueix llegint
 • Colomer, T. (2011): “L’ensenyament de la literatura“. A: A. Camps (coord.), Didàctica de la llengua catalana i la literatura. Barcelona: Graó, 95-115. ISBN: 978-84-9980-362-3.

  Segueix llegint