Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • ALIAGAS, C.; MANRESA, M.; VILÀ, M. (coord.) (2011): Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 53. Barcelona: Graó.

  Segueix llegint
 • MANRESA, M.; DURÁN, C. (2011): “Secuencias didácticas de lengua y literatura”. A: Uri Ruiz Bikandi (coord.) Lengua castellana y literatura. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Graó, 195-213.

  Segueix llegint
 • MANRESA, M. (2011): Ressenya del llibre Zayas, Felipe (2011). La educación literaria. Cuatro secuencias didácticas (Barcelona: Octaedro), publicada a la revista Textos. Didáctica de la lengua y la literatura, núm. 58, 109-111.

  Segueix llegint
 • MANRESA, M.; DURÁN, C. (2011): “Seqüències didàctiques de Llengua i Literatura”. A: A. Camps (coord.) Llengua catalana i literatura. Investigació, innovació i bones pràctiques. Barcelona: Graó, 167-206.

  Segueix llegint
 • REYES, Lara (2011): “Fer lectors en un context advers”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 53, 58-67.

  Segueix llegint
 • BELLORÍN, B.; SILVA-DÍAZ, M. C. (2010): “Al cap i a la fi, estàvem escrivint la història. El paper dels lectors en la lectura de narracions visuals”. Articles de Didàctica de la Llengua i la literatura 52, 23-31. Barcelona: Graó.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; KÜMMERLING-MEIBAUER, B.; SILVA-DÍAZ, M. C. (ed.) (2010): Cruce de miradas: Nuevas aproximaciones al libro-álbum. Barcelona: Banco del Libro-GRETEL. Veure l’índex.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; FONS, M. (coord.) (2010): Articles de Didàctica de la llengua i la literatura 52. Barcelona: Graó. Monogràfic de “Narratives gràfiques”.  Amb articles de Teresa Duran, M.Cecilia Silva-Díaz i Brenda Bellorín, Vanesa Amat, Montserrat Pérez i Ventanyol, Olalla Hernández Ranz i Arnal Ballester. Bibliografia recomanada per Mª Cecília Silva-Díaz.

  Segueix llegint
 • ALIAGAS, C. (2010): “La construcció de les identitats lectores adolescents: una interpretació sociocultural del cas de l’Arnau” dins Oriol Guash i Marta Milian (eds.). L’educació lingüística i literària en entorns multilingües. Recerca per a nous contextos. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, p.35-45. ISBN 978-84-490-8678-8

  Segueix llegint