Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • COLOMER, T. (2010): “Llibres infantils i juvenils: investigació, difusió i formació”. A: Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura de la Universitat de Barcelona 2008-2009, 17-23. Llegir-lo

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2010): “Panorama actual de la literatura infantil y juvenil en España”. A: Actas y Memoria del Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y juvenil. Madrid: SM, 206-219. Llegir-lo

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2005): Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: Fondo de Cultura Económica, 2a reimpressió del 2010.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2010): “Álbumes ilustrados y cambio de valores en el cambio de siglo”. A: T. Colomer; B. Kümmerling-Meibauer; M. C. Silva-Díaz (coords.), Cruce de miradas: Nuevas aproximaciones al libro-álbum. Barcelona: Banco del Libro-GRETEL, 58-73. Llegir-lo

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2010): “The evolution of children’s and young adults’literature in Spain”. Bookbird. A Journal of International Children’ Literature, vol. 48, n. 3, 1-8.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. ( 2010): “¿Para qué enseñar literatura?”. A: Formar leitores para ler o mundo. Lisboa: Fundaçao Calouste Gubelkian- Serviço de Educaçao e Bolsas, 83-93. ISBN 978-972-31-1326-6.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2010): Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Madrid: Síntesis. 252 pp. ISBN: 978-84-975669-6-4. Existeix també en format paper i en ebook a: http://www.sintesis.com/educar-instruir-71/introduccion-a-la-literatura-infantil-y-juvenil-actual-ebook-1539.html

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; FONS, M. (2010): “Introducció”. Articles de Didàctica de la llengua i la literatura 52, 5-8. Monogràfic “Narratives gràfiques”

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2010): “Picturebooks and Changing Values at the Turn of the Century”. A: T. Colomer; B. Kümmerling-Meibauer; M. C. Silva-Díaz (ed.) (2010): New Directions in Picturebook Research. London: Routledge, 41-54.

  Segueix llegint