Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • COLOMER, T. (2008): “Tendencias actuales de la intervención en la formación de lectores”. A: C. Bravo (coord), Nuevos espacios para la lectura en el siglo XXI. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 201-216.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; MANRESA, M. (2008): “Lecturas adolescentes: entre la libertad y la prescripción”. A: A. Camps; M. Milian (coords.), Miradas y voces: investigación sobre la educación lingüística y literaria en entornos plurilingües. Barcelona: Graó, 119-130. ISBN: 978-84-7827-655-4.

  Segueix llegint
 • REAL, N. (2008): “L’exili francès: París”. (Dossier Geografia literària de Mercè Rodoreda), Revista de Girona 247, 64-70.

  Segueix llegint
 • REAL, N. (2008): “Llucieta Canyà, la més jove de la colla?”. Contagi, 7, 22-23.

  Segueix llegint
 • REAL, N. (2008): “Montserrat Roig”. Visat. http://www.visat.cat/traduccions_literatura_catalana/fitxa-autor.php?id_autor=11

  Segueix llegint
 • REAL, N. (2008): “Ramona, adéu”. Visat. http://www.visat.cat/traduccions_literatura_catalana/articles.php?id=58&id_autor=11&nom_genere=&id_genere=0

  Segueix llegint
 • REAL, N. (2008): “Els catalans als camps nazis”. Visat. http://www.visat.cat/traduccions_literatura_catalana/articles.php?id=59&id_autor=11&nom_genere=&id_genere=0

  Segueix llegint
 • REAL, N. (2008): “Montserrat Roig – Bibliografia”. Visat. http://www.visat.cat/traduccions_literatura_catalana/llibres.php?id_autor=11&nom_genere=&id_genere=0]

  Segueix llegint
 • REAL, Neus (2008): “2008: Any Rodoreda. Literatura amb majúscules”, Diàleg.  http://www.terricabras-filosofia.cat/dialeg2.asp?ID=3627

  Segueix llegint