Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • COLOMER, T. (2007): “El mapa no es el territorio, pero ayuda a no perderse”. Entre líneas anda el juego. La literatura infantil y juvenil como vía para la construcción del lector. 15ª Jornadas de Bibliotecas Infantiles, juveniles y escolares. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 13-26. ISBN: 978-84-89384-70-5.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2007): Andar entre livros: a leitura literaria na escola. Sao Paulo: Global Editora. Traduçao de Laura Sandroni. ISBN: 978-85-260-1233-3. 207 pp.

  Segueix llegint
 • CASSANY, D. & ALIAGAS, C. (2007). “Miradas y propuestas sobre la lectura”. Graó (Aula de innovación educativa) 162, p. 18-22. ISSN: 1131-995X.

  Segueix llegint
 • CASSANY, D. & ALIAGAS, C. (2007). “Café con los vecinos (sobre la escritura)”. Punto de lectura. Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Boletín de la Biblioteca para los padres. Fundación Germán Sánchez RuiPérez.

  Segueix llegint
 • DURAN, C.; FITTIPALDI, M. (2007), “Entre en Joan y el drac: la literatura como experiencia compartida”. Actas del VI Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Salta (Argentina): Universidad Nacional de Salta

  Segueix llegint
 • BARÓ, M.; COLOMER, T.; MAÑÀ, T. (Coords.) (2007): El patrimoni de la imaginació: Llibres d’ahir per a lectors d’avui. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 2007.  ISBN 978-84-95876-21-3.1. 213 pp. Veure el sumari i la introducció

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2007): “L’edició en castellà: una pràctica continuada. A propòsit de Josep Carner: El pescador y la princesa”. A: M. Baró; T. Colomer; T. Mañà (coord.), El patrimoni de la imaginació: Llibres d’ahir per a lectors d’avui. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 180-184.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2007): “Màster en llibres per a infants i joves”. Ooohéee. Estudis sobre la creació i edició infantil i juvenil 4, 38-51. Palma: Edició de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2007): “La literatura infantil catalana actual”. Ínsula: Revista de Ciencias y Letras 729, septiembre, 12-13. ISSN: 0020-4536.

  Segueix llegint