Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • COLOMER, T. (2006): “La enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora”. A: C. Lomas (comp.), Enseñar lenguaje para aprender a comunicar(se): La educación lingüística y el aprendizaje de las competencias comunicativas. Bogotá: Editorial Magisterio, 163-180. ISBN: 958-20-0858-X

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2006): “A leitura nos projectos da trabalho”. A: A. Camps e colaboradores, Propostas didáticas para aprender a escrever. Porto Alegre: Artmed, 203-212.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O.; CAMPS, A. (2006): “O héroi medieval: um projecto de literatura européia”. A: A. Camps e colaboradores, Propostas didáticas para aprender a escrever. Porto Alegre: Artmed, 73-84.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; RIBAS, T. ; UTSET, M. (2006): “A escrita por projectos: Você é o autor”. A: A. Camps e colaboradores, Propostas didáticas para aprender a escrever. Porto Alegre: Artmed, 61-72.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2006): “Líneas de avance en el aprendizaje literario escolar”. Formação de Educadores: artes e técnicas – ciências e políticas. Sao Paulo: UNESP editora, 37-52. ISBN: 85-7139-702-3.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2006): “La protección de Buenas noches, luna y otros valores actuales”. Peonza, revista de Literatura infantil y juvenil  75/76. Abril 2006, 41-51.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2006): “Jellegzetességek és tendenciak a kórtárs spanyol gyermek- és ifjúsági irodalomban”, Csodaceruza. Gyermekirodalmi folyóirat könyvtárosoknak, pedagógusoknak, szülóknek nº22, 15-23. ISSN 1587-6039.

  Segueix llegint
 • MANRESA, M. (2006): “Les obres literàries completes a Secundària: del lector a la programació”, llicència d’estudis retribuïda concedida pel Departament d’Educació el curs 2005/06. Es pot consultar aquí.

  Segueix llegint
 • SILVA-DÍAZ, M. C. (2006): “La función de la imagen en el álbum”. Peonza, Revista de Literatura Infantil 75 y 76, 23-33.

  Segueix llegint