Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • COLOMER, T. (2003): A Formaçao do Leitor literario. Narrativa infantil e juvenil atual. Lisboa: Global Editora.

  Segueix llegint
 • TEBEROSKY, A. (col·laboració de COLOMER, T.) (2003): Propuesta constructivista para aprender a leer y escribir. Barcelona: Vicens Vives. Capítulo V, 143 -180. ISBN: 84-316-5397-3. 189 pp.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; A. TEBEROSKY (2003): Aprender a Ler e a Escrever. Uma proposta construtivista. Porto Alegre: Artmed.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2003):  “Estudio de la obra”. Apéndice a Oscar Wilde: El retrato de Dorian Gray. Barcelona: Edebé, 277-288. ISBN: 84-236-6734-0. Veure’l

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2003): “Estudio de la obra”. Apéndice a Julio Verne: La vuelta al mundo en ochenta días. Barcelona: Edebé, 293-303. ISBN: 84-236-6733-2.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; RIBAS, T.; UTSET, M. (2003): “L’escriptura per projectes. Tu ets l’autor”. A: A. Camps (comp.), Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó, 61-70. “Biblioteca d’articles” 134. ISBN: 84-7827-311-5. 207 pp.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; RIBAS, T.; UTSET, M. (2003): “La escritura por proyectos. Tú eres el autor”. A: A.Camps (comp.), Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Graó, 61-70. En col·laboració amb T. Ribas, M. Utset. “Didáctica de la lengua y la literatura” 187. ISBN: 84-7827-310-7. 216 pp.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O.; A. CAMPS (2003): “L’heroi medieval: un projecte de literatura europea”. A: A. Camps (comp.), Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó, 71-82. 216 pp. Veure’l

  Segueix llegint
 • COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O.; A. CAMPS (2003): “El héroe medieval: un proyecto de literatura europea”. A: A. Camps (comp.), Secencias didáctiques para aprender a escrivir. Barcelona: Graó, 71-82. En colaboración con “Didáctica de la lengua y la literatura” 187. ISBN: 84-7827-310-7. 216 pp.

  Segueix llegint