Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • COLOMER, T. (2001): “Estudi de l’obra”. Apéndice a Jules Verne: Miquel Strogoff . Barcelona: Edebé, 390-409. ISBN: 84-236-5334-X.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2001): Traducción de VERNE, J. Miguel Strogoff . Barcelona: Edebé, 391-410. ISBN: 84-236-5785-X.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2001): Traducción de Mark Twain, Las aventuras de Hukcleberry Finn. Barcelona: Edebé, 360-382. ISBN: 84-236-5334-X.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2001): “La selección de obras de referencia histórica”. A: P. Cerrillo; J. García Padrino (ed.), La Literatura infantil en el siglo XXI. Cuenca: Ed. de la Universidad Castilla-La Mancha. “Estudios” 81, 67-78.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2001): “Llibres infantils a l’aula”. A: A. Teberosky [amb col·laboració de T. Colomer], Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure. Barcelona: Vicens Vives. Capítol V, 143-178. ISBN: 84-316-5377-9.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2001): “O ensino e a aprendizagem da compreensão leitora”. A: F. Carvajal; J. Ramos (coord.), Ensinar ou aprender a ler e a escrever? Aspectos teóricos do processo de construção significativa, funcional e compartilhada do código escrito. Porto Alegre: Artmed, 123-136. ISBN: 85-7307-694-1.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2001): “La lectura de ficción enseña a leer”. El monitor de la educación. Revista del Ministerio de Educación de la Nación 4, 12-17. República Argentina. ISSN: 15159671.

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2001): “Enseñanza de la literatura y proyectos de trabajo”. Lulú Coquette. Revista de didáctica de la lengua y la literatura 1, 99-116. ISSN: 1669-824X. Veure’l

  Segueix llegint
 • COLOMER, T. (2001): “Una literatura infantil y juvenil de calidad: el proyecto de un siglo”. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. II época, nº42-43, 131-151. Madrid:Fundación Francisco Giner de los Ríos. 2ª edición mayo 2002. ISSN: 0214-1302. Veure’l

  Segueix llegint