Publicacions

En aquesta secció podeu veure, d’entrada, alguns llibres destacats de GRETEL. A continuació teniu les publicacions de cada membre. Algunes de les publicacions poden descarregar-se. Podeu utilitzar el cercador per autor o per any de publicació, o bé fer servir el cercador de paraules.
 • JUAN, Anna (2016). “Cuentos Cuscusianos”. Fuera de margen, nº 19, El objeto libro, octubre, pp. 26-27.

  Segueix llegint
 • JUAN, Anna; GIL, MªRosa et al. (2016). “Joc, llengua i literatura: de l’oralitat a la multimodalitat”. Dins Mequè Edo; Sílvia Blanch i Montserrat Anton (eds.), El Joc a la primera infància. Barcelona: Octaedro. Pàg. 109-124. ISBN 978-84-9921-837-3.

  Segueix llegint
 • GIL, Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2016): “La revisió de l’escriptura al cicle inicial”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 68, 26-33.

  Segueix llegint
 • GIL, Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2016): “La composició de notícies al cicle inicial”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 68, 34-37.

  Segueix llegint
 • GIL, Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2016): “La revisión de la escritura en el primer ciclo de primaria”. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 71, 26-33.

  Segueix llegint
 • GIL, Rosa; REYES-LÓPEZ, Lara (2016): “La composición de noticias en el primer ciclo de primaria”. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 71, 34-37.

  Segueix llegint
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina; GIL, MªRosa et al. (2016). “Joc, llengua i literatura: de l’oralitat a la multimodalitat”. Dins Mequè Edo; Sílvia Blanch i Montserrat Anton (eds.), El Joc a la primera infància. Barcelona: Octaedro. Pàg. 109-124. ISBN 978-84-9921-837-3.

  Segueix llegint
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina; JUAN, Anna (Sumitted). “Panorama de la critique professionnelle de la littérature pour les Enfants en Espagne”. Revista Strenae [França]

  Segueix llegint
 • CORRERO IGLESIAS, Cristina; REAL, Neus (2016). “Educación Infantil y Trabajo por proyectos: Secuencias didácticas de literatura para las primeras edades”. Revista Fronteiraz, Revista do Programa de Estudos Pós- Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC- SP [Brasil], núm. 17, desembro 2016. Pàg. 60-80. ISNN 1983-4373.

  Segueix llegint